M. Labus do radnych powiatu: Zajmijcie się wreszcie skutecznie nadzorem nad szpitalem

Szpital w Raciborzu
Szpital w Raciborzu

Dr Marek Labus zwrócił się z prośbą o udzieleniu mu głosu na najbliższej sesji Rady Powiatu. – Nie ma dla Powiatu obecnie ważniejszej sprawy niż intensywne działania na rzecz poprawy ochrony zdrowia i wyprowadzenia z impasu Szpitala – uważa M. Labus.

Dr Marek Labus wraz z radnym Piotrem Klimą angażują się w działania na rzecz przywrócenia szpitala w Raciborzu. Radny Klima jest założycielem Społecznego Komitetu Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej, w ramach którego walczą o przywrócenie statutowej działalności szpitala. Teraz M. Labus zwrócił się do radnych powiatu, prosząc o zgodę na zabranie głosu podczas sesji, by omówić sprawę szpitala.

- reklama -

Zdaniem dr Marka Labusa jego propozycja zabrania głosu na sesji powinna spotkać się przynajmniej z zainteresowaniem, gdyż, jak pisze, w Radzie Powiatu nie ma prawdopodobnie jednej osoby posiadającej merytoryczne wykształcenie i przygotowanie zawodowe do działalności w ochronie zdrowia. Labus zaapelował do radnych, aby zajęli się skutecznym nadzorowaniem szpitala. – Za kilka miesięcy okazać się może, że bezwład radnych, tolerujących działania starosty i dyrekcji, do katastrofalnej sytuacji ochrony zdrowia w powiecie, dołoży jeszcze załamanie finansów szpitala – napisał. Zaproponował także, że jeśli radni nie chcą wysłuchać jego uwag i propozycji zgłoszonych pro bono, to warto wynająć kogoś, kto profesjonalnie pomoże szpitalowi i Powiatowi wyjść z tej sytuacji. Cała treść pisma poniżej.

Radni Powiatu Raciborskiego

Zwróciłem się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady (przyp. red. Adam Wajda) by udzielił mi głosu na najbliższej sesji powiatowej. Sesja została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ zgodnie z porządkiem obrad mają być omawiane sprawy szpitala ,zwłaszcza raport o sytuacji ekonomiczno finansowej wraz z prognoza na najbliższe 3 lata.

Kiedy stan opieki zdrowotnej w mieście i powiecie, spowodowany „przekształceniem „ szpitala w jednoimienny ,jest mówiąc oględnie bardzo niezadawalający, kiedy tysiące mieszkańców odcięto od opieki zdrowotnej świadczonej poprzednio na terenie Powiatu Raciborskiego, w sytuacji gdy w Radzie Powiatu nie ma prawdopodobnie (pisze to z żalem) ani jednej osoby posiadającej merytoryczne wykształcenie i przygotowanie zawodowe do działalności w ochronie zdrowia, wydaje się iż propozycja podzielenia się z Radnymi uwagami i propozycjami jak z tej patowej sytuacji wyjść powinna spotkać się przynajmniej z zainteresowaniem.

Okazało się jednak, że otrzymałem od Przewodniczącego Rady odmowę, którą uzasadnił tym, że sprawy bieżące Szpitala nie będą na najbliższej sesji omawiane.
Powstaje pytanie co ważniejszego mają Radni do omawiania na najbliższej sesji niż sprawy szpitala i opieki zdrowotnej w powiecie?. Powstaje pytanie czy Przewodniczący Rady zna porządek obrad najbliższej sesji (a podobno sam ustala propozycję planu obrad), a przecież w opublikowanym w BIP porządku najbliższej sesji akurat sprawy szpitala i ich 3 letnia prognoza się znajdują.

Propozycja złożona mi przez Przewodniczącego Rady bym swoje poglądy zechciał raczej wymieniać w czasie obrad Komisji Powiatu niż na sesji, jest bezczelna, ponieważ to ten sam Przewodniczący Rady Powiatu z premedytacją nie dopuścił mnie do głosu w trakcie obrad Komisji w których kiedyś uczestniczyłem jako mieszkaniec.

Szanowni Państwo Radni

Powiat Raciborski od dłuższego już czasu nie wypełnia swoich obowiązków nadzorczych wobec Szpitala, czego dobitnym przykładem jest brak zarządzenia jakiejkolwiek kontroli w szpitalu, który został przekształcony niezgodnie z covid ustawą, który w okresie od 16 marca do 29 maja 2020 roku udzielał świadczeń bez stosownego wpisu Rejestru Podmiotów Leczniczych( czyli w świetle obowiązujących przepisów działał nielegalnie).

Przedstawione radnym do zatwierdzenia na najbliższej sesji dokumenty szpitala nie zawierają żadnych sensownych propozycji wyjścia z tej niekomfortowej dla mieszkańców sytuacji, którzy zostali pozbawieni możliwości leczenia, jakie mieli przed 16 marca 2020. Przyjęcie tych dokumentów przez Radę Powiatu będzie za to skutkować koniecznością dopłat do działalności szpitala. Środki te oczywiście nie będą pobierane bezpośrednio od Radnych, Zarządu Powiatu czy Dyrekcji Szpitala, tylko jak zawsze złożą się na to mieszkańcy miasta i powiatu. Osobiście nie widzę sensu by obywatele ponosili ciężary z powodu braku nadzoru i błędów w zarządzaniu szpitalem, zwłaszcza, że nie mogą się w tym szpitalu leczyć a nikt z decydentów nie potrafi nawet określić kiedy to się zmieni.

Szanowni Państwo Radni

Zajmijcie się wreszcie skutecznie nadzorem nad szpitalem, pochylcie się nad złożonymi petycjami ( zamiast je odsyłać do innych instytucji), przestańcie z uporem lepszej sprawy bronić Starosty, bo tego co uczynił mieszkańcom nie da się usprawiedliwić. Za kilka miesięcy okazać się może, że bezwład radnych, tolerujących działania starosty i dyrekcji, do katastrofalnej sytuacji ochrony zdrowia w powiecie, dołoży jeszcze załamanie finansów szpitala.

Jak nie chcecie wysłuchać moich uwag i propozycji zgłoszonych pro bono, to wynajmijcie kogoś kto profesjonalnie pomoże Szpitalowi i Powiatowi wyjść z tej opresji w jakiej się obecnie znajdują.

Obserwując Państwa dotychczasowe działania w sprawie szpitala jednoimiennego można wysnuć tylko jeden wniosek – całkowita bezradność. Nawet petycję w sprawie doprowadzenia do poprawności prawnej sytuacji szpitala i jego pracowników szpitala, w większości odesłaliście bez rozpatrzenia do innych instytucji, uznając siebie za organ niewłaściwy do rozpatrywania tego typu spraw. Jeśli tak faktycznie jest to na jakiej podstawie twierdzicie, że to wojewoda miał prawo wydawać polecenia o przekształceniu szpitala, zwłaszcza, że Powiat Raciborski dysponuje już od marca 2020 opinią eksperta Związku Powiatów Polskich, że takich poleceń wojewoda wydawać nie może, a jeśli to czyni to robi to bezprawnie.

Nie ma dla Powiatu obecnie ważniejszej sprawy niż intensywne działania na rzecz poprawy ochrony zdrowia i wyprowadzenia z impasu Szpitala.
Racibórz 20 06 2020 Marek Labus

Do wiadomości :
Przewodniczący Rady Powiatu
Zarząd Powiatu
Media

Porządek obrad sesji dostępny tutaj

Skład Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji:

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego – Adam Wajda

Elżbieta Biskup
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Szymon Bolik
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Andrzej Chroboczek
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Tomasz Cofała
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Władysław Gumieniak
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Eugeniusz Kura
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Marek Kurpis
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Tomasz Kusy
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Ewa Lewandowska
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Franciszek Marcol
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Sebastian Mikołajczyk
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Łukasz Mura
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Piotr Olender
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Adrian Plura
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Paweł Płonka
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Józef Stukator
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Grzegorz Swoboda
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Dawid Wacławczyk
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Adam Wajda
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Roman Wałach
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Ewa Widera
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Artur Wierzbicki
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Ryszard Wolny
KWW „RAZEM DLA ZIEMI RACIBORSKIEJ”

Czytaj także:

/oprac. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. A My pielęgniarki,nadal bez aneksów do umów o pracę.I nadal tracimy 50% dodatek do wynagrodzenia.Dlaczego zawsze My,pielęgniarki z Raciborskiego szpitala,mamy pod górkę?Zawsze.Nik nigdy się za nami nie wstawił.Już nawet śmiejemy się z tego.Dyrektor zastraszył wszystkich.I okłamuje,mówiąc,że aneksy są nie potrzebne.To My też powiemy,że w takim szpitalu,pielęgniarki nie będą pracować,bo są niepotrzebne,

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj