Remont wału przeciwpowodziowego w Olzie

0
Remont wału w Olzie
Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Olza gm. Gorzyce w km rzeki 27+700 – 28+550 oraz prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Olzy w m. Uchylsko gm. Gorzyce w km 0+000 – 3+470 odcinkowo .

To pierwsza tak duża inwestycja w bezpieczeństwo gminy Gorzyce od czasu naprawy wałów po pamiętnej powodzi w 1997 roku. Wartość robót wyniesie ponad 476 tys. zł. 

Od kilku lat, wspólnie z sołtysem sołectwa Olza Józefem Sosneckim, gmina Gorzyce prowadziła działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Olzy i całej gminy. W 2015 roku wójt gminy Daniel Jakubczyk podjął informację o niedostatecznym stanie technicznym odcinków wałów na rzekach Olza i Odra. Wystąpił wtedy z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach (WINB) o przeprowadzenie kontroli tych odcinków. W efekcie przeprowadzonego postępowania WINB wydał decyzję nakazującą PGW Wody Polskie usunięcie nieprawidłowości poprzez naprawę prawych odcinków wałów w Olzie i Uchylsku.

- reklama -

Wody Polskie zleciły opracowanie stosownej dokumentacji, uzyskały wszystkie wymagane pozwolenia i decyzje administracyjne. Następnie wyłoniły wykonawcę zadania i inwestycja ruszyła.

Zadanie wykonuje firma Melioracje Wodne Stanisław Kachel z Rybnika. Wartość robót opiewa na ponad 476 tys. zł. Remont wałów jest prowadzony po ich dotychczasowej trasie.

Zakres prac obejmuje m. in.:
– Praca pomiarowe
– Wykoszenie roślinności, usunięcie zakrzaczeń z międzywała i z korpusu wału
– Zdjęcie z terenu robót warstwy ziemi urodzajnej grubości 20 cm i zdeponowanie jej poza terenem robót
– Wykonanie uszczelnienia walów (zostaną umocnione/uszczelnione bentomatą i zagęszczone)
– Ukształtowanie przekroju poprzecznego wałów
– Remont zastawki na przepuście wałowym
– Uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu inwestycji

To chyba pierwsza tak duża inwestycja w nasze bezpieczeństwo od czasu naprawy wałów po pamiętnej powodzi 1997 roku, czyli od ponad 20 lat – mówi wójt gminy Daniel Jakubczyk.

/UG Gorzyce oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here