Dawid Wacławczyk wiceprezydentem Raciborza [oświadczenia]

Dawid_Waclawczyk
Dawid Wacławczyk

Dawid Wacławczyk obejmie funkcję I zastępcy prezydenta po Michale Ficie. Nowy wiceprezydent rozpocznie pracę 8 stycznia.

Informację o powołaniu Dawida Wacławczyka na stanowisko wiceprezydenta Dariusz Polowy przekazał dziś na konferencji prasowej.

- reklama -

Sylwetka

Dawid Wacławczyk (41 lat) jest absolwentem kierunku Turystyka i Rekreacja (AWF Kraków), w latach 2000 – 2005 dziennikarz i redaktor w wydawnictwie Fenix Media Group (Kraków), w latach 2005 – 2020 właściciel Biura Podróży ORINOKO ART & TRAVEL, przewodnik górski i pilot wycieczek zagranicznych; od roku 2017 wykładowca na kierunku Turystyka i Rekreacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Współzałożyciel i prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego Nasze Miasto, radny Rady Miasta Racibórz VI kadencji (2010-2014), radny Rady Powiatu Raciborskiego V i VI kadencji (2014-2020). Założyciel i prezes Stowarzyszenia Artystów i Podróżników Grupa Rosynant, dyrektor Raciborskiego Festiwalu Podróżniczego WIATRAKI, współzałożyciel Raciborskiego Alarmu Smogowego, przewodniczący komisji ds. Czystego Powietrza powołanej przez Prezydenta Miasta Racibórz (Dariusza Polowego), laureat nagrody Prezydenta Miasta Racibórz (Jana Osuchowskiego) w dziedzinie Kultury, wyróżniony „Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla Rozwoju Turystyki” (2012)

Oświadczenie prezydenta Dariusza Polowego

Szanowni Państwo!

Powodem dzisiejszej konferencji jest chęć poinformowania Państwa o tym, iż podjąłem decyzję o powołaniu na funkcję swojego zastępcy Pana Dawida Wacławczyka.

Pan Dawid Wacławczyk ma 41 lat, jest mieszkańcem Raciborza, posiada wykształcenie wyższe: jest absolwentem kierunku „Turystyka i Rekreacja” w Instytucie Turystyki AWF (Akademii Wychowania Fizycznego) w Krakowie.

Dawid Wacławczyk jest w Raciborzu osobą dosyć rozpoznawalną i znaną zarówno z działalności biznesowej, społecznej, jak i samorządowej.

W zakresie zawodowym Pan Dawid znany jest jako właściciel Biura Podróży ORINOKO ART & TRAVEL, które od wielu lat operuje zarówno w Polsce jak i w kilkudziesięciu krajach Europy i Świata. Od kilku lat jego firma angażowała się także w rozwój turystyki w Raciborzu i na Ziemi Raciborskiej.

Dawid Wacławczyk jest także nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, gdzie swoim praktycznym doświadczeniem zawodowym dzieli się ze studentami kierunku turystyka i rekreacja.

Poza działalnością zawodową Pan Wacławczyk od kilkunastu lat angażuje się w różnego rodzaju działalność społeczną, z czego najważniejsze jest pełnienie funkcji prezesa
Stowarzyszenia Artystów i Podróżników GRUPA ROSYNANT, które to jest organizatorem Festiwalu Podróżniczego WIATRAKI. Stowarzyszenie ma na swoim koncie także kilkadziesiąt imprez kulturalnych różnego rodzaju (koncerty, wieczory poetyckie, pokazy slajdów, przeglądy filmowe).

Nie bez znaczenia jest zaangażowanie Pana Wacławczyka w życie samorządowe. Już blisko 15 lat temu zaangażował się w działalność Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego NASZE MIASTO, z ramienia którego w latach 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Rady Miasta Racibórz. Następnie tj. w latach 2014 – 2018 reprezentował Racibórz w Radzie Powiatu Raciborskiego, gdzie sprawował funkcje przewodniczącego komisji Rewizyjnej, a następnie kierował Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W obecnej kadencji pełni rolę zastępcy przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.

Warto zwrócić uwagę na wysokie zaufanie społeczne jakim może pochwalić się Pan Wacławczyk. Zarówno w czasie wyborów w roku 2014 jak i w roku 2018 otrzymywał największą ilość głosów spośród wszystkich kandydujących do Rady Powiatu Raciborskiego.

Moja współpraca z Panem Dawidem Wacławczykiem ma już pewne podstawy. W roku 2019 pełnił on społeczną funkcję przewodniczącego prezydenckiej komisji ds. Czystego Powietrza. Wyniki jej prac sukcesywnie wprowadzamy w życie z korzyścią dla zdrowia Raciborzan.

Ufam w to, że doświadczenie nabyte przez Pana Dawida Wacławczyka w tych trzech obszarach (tj. biznesowym, społecznym i samorządowym), a które pokazuje jego wysokie umiejętności managerskie, organizacyjne i koordynacyjne – zostanie z pożytkiem wykorzystane na rzecz mieszkańców Raciborza.

Do zakresu obowiązków Pana Dawida Wacławczyka należeć będzie nadzór nad wydziałami:

– Rozwoju,
– Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu
– Ochrony Środowiska i Rolnictwa
– Lokalowym
– Spraw Obywatelskich

a także jednostkami miejskimi:

– Raciborskim Centrum Kultury,
– Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
– Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną
– Muzeum
– Miejskim Zarządem Budynków
– Arboretum Bramy Morawskiej

oraz współpraca z Architektem Miejskim i Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Oświadczenie Dawida Wacławczyka

Szanowni Państwo!

Zapowiedź powołania mojej osoby na stanowisko I Zastępcy Miasta Racibórz traktuję jako wielki zaszczyt i zobowiązanie do wytężonej pracy na rzecz mieszkańców.

Do czekającego mnie zadania podchodzę z pokorą, ale też ambicją. Moja dotychczasowa praca zawodowa oraz służba społeczna i samorządowa – pokrywają się z zakresem czekających na mnie obowiązków.

Promocja, kultura, turystyka, kwestie estetyki, dbałość o zabytki, a także ochrona środowiska… myślę, że wszyscy, którzy mnie znają, a może także śledzą moją aktywność – wiedzą, iż będę zajmował się obszarami, które są moją pasją, które są mi po prostu bliskie, w które od wielu lat się angażuję, i w których posiadam już doświadczenie.

Celem, który mi przyświeca jest realizacja programu wyborczego Pana Prezydenta (tzw. „dziesiątka Polowego”) jak również RSS Nasze Miasto, które reprezentuję.

Mając na uwadze strukturę organizacyjną samorządu terytorialnego, w którym to Rada Miasta ustala zarówno budżet jak i wyznacza zadania, które następnie realizuje władza wykonawcza – obiecuję wsłuchiwać się w jej głos i ściśle z nią współpracować. Liczę na to, że współpraca ta będzie owocna i profesjonalna.

Pośród spraw priorytetowych, szczególnie leżących mi na sercu znajdują się:

1. Jak najszybsze stworzenie Strategii Rozwoju Miasta, gdyż jej obecność usprawni proces decyzyjny zarówno w samym urzędzie jak i w pracach Rady Miasta. Liczę na to, że już same prace nad nową strategią pozwolą stworzyć miejsce kreatywnego dialogu oraz znaleźć wspólny mianownik programowy dla prezydentów, radnych, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

2. Wśród pierwszoplanowych celów Wydziału „Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu” (którego powstanie przyjmuję z satysfakcją i zadowoleniem) będzie znalezienie nowej formuły promocji miasta. Jako radny miejski i powiatowy od lat powtarzam, że promocja to taki zakres działań, których realizacja powinna skutkować albo nowym inwestorem, albo nowym turystą, albo nowym mieszkańcem (a przynajmniej nie utraceniem obecnego mieszkańca). Te spojrzenie będę chciał wprowadzić w życie naszego urzędu. Kultura, Turystyka i Sport, które znalazły się w nowym wydziale – to naturalne składniki, którymi będziemy się promować i którymi będziemy chcieli przekonywać do siebie mieszkańców, inwestorów oraz turystów.

3. Bardzo ważne zadanie stanie wkrótce przed naszymi jednostkami kulturalnymi, które wraz z luzowaniem obostrzeń sanitarnych i wychodzeniem z lockdownu – będą musiały zintensyfikować swoje wysiłki i zaproponować nam nowe rodzaje imprez kulturalnych, by pomóc nam odbudować więzi społeczne. Kultura to coś, za czym wszyscy obecnie bardzo tęsknimy i co wypełnia nasze życie wartościami i sensem.

4. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w dziedzinie sportu będzie należeć budowa lodowiska, usunięcie wady technicznej w instalacji utrzymującej jakość wody w H2Ostróg oraz budowa całorocznego boiska na ulicy Srebrnej. Te inwestycje są oczekiwane przez mieszkańców od lat. To zdecydowany priorytet!

5. Kolejnym istotnym zagadnieniem będzie wspieranie rozwoju turystyki przyjazdowej do Raciborza. Pandemia i związane z nią obostrzenia – choć niekorzystne dla turystyki jako takiej – zwiększają jednocześnie zainteresowanie Polaków Polską i nowymi regionami turystycznymi. Zjawisko to należy odczytywać jako wielką szansę dla Raciborza. Mamy jako miasto potencjał turystyczny i posiadamy sporo walorów, trzeba jednak połączyć działania Wydziału Promocji, naszych jednostek miejskich (OSiR, Muzeum, Arboretum Bramy Morawskiej) z wysiłkami organizacji pozarządowych i biznesu, po to byśmy mogli przedstawić profesjonalną OFERTĘ TURYSTYCZNĄ, czyli konkretne produkty z opisanym możliwościami, gotowymi scenariuszem wycieczek dla poszczególnych grup wiekowych, z określonymi cenami etc.

Jestem przekonany, że znaczącym zadaniem w kwestii rozwoju turystycznej marki Raciborza jest połączenie potencjału naszego muzeum i Zamku Piastowskiego. Realizacja tego zadania będzie jednak możliwa tylko w przypadku chęci współpracy ze strony Starostwa Powiatowego. Ja ze swojej strony będę o to zabiegał.

6. Innym ważnym miejscem, w którym może rozwinąć się turystyka jest dzielnica Obora, gdzie powinno dojść do połączenia sił OSiR, Arboretum i Drengów znad Górnej Odry, dzięki których zaangażowaniu możemy mieć w ciągu roku czy dwóch porządny gród. Gród, który nie ma być „zabawką” dla członków stowarzyszenia, tylko magnesem przyciągającym autokary z wycieczkami szkolnymi. Nasze Arboretum jest jednym z najciekawszych obszarów naturalnych na Śląsku. Można tam poznawać przyrodę, trenować, uprawiać sport, wyciszyć się, edukować dzieci. To wymarzone miejsce dla wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych. Miejsce to potrzebuje jednak inwestycji i wyposażenia w podstawową infrastrukturę taką jak toaleta, miejsce ogniskowe, tablice z mapami, dodatkowe opisy ścieżek edukacyjnych etc.

Swoje wysiłki będę też kierował w stronę rozwoju turystyki aktywnej: rowerowej, wodniackiej oraz pieszej.

7. W kwestii Ochrony Środowiska – chciałbym popracować nie tylko nad kwestią jakości naszego powietrza, a które jest naszym olbrzymim problemem (co wskazuje profesjonalna stacja jakości powietrza), ale także nad poprawą czegoś co nazywam „zielonym bilansem miasta”. Raciborzanie oczekują zielonego miasta. Zielone to nie tylko czyste i zdrowe, ale też dające nam wytchnienie, estetyczne, ładne i atrakcyjne wizualnie. Musimy pomyśleć nad tym jak nasze miasto bardziej zazielenić – drzewami, krzewami, kwiatami.
W kwestiach nowoczesnego zarządzania zielenią miejską mamy trochę do nadrobienia, także w kwestii promocyjnej.

8. Jeśli chodzi o Wydział Lokalowy, to dokończenia wymaga przede wszystkim „uchwała mieszkaniowa”, która odpowie na pytanie jakie działania należy podejmować, by móc zaspokoić podstawową potrzebę bytową znacznej części raciborzan.

9. W kwestii prac Architekta Miejskiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków – na pewno zwrócę uwagę na mocno oczekiwane przez mieszkańców kwestie estetyki miasta, przede wszystkim samego rynku, na który wkradło się zbyt wiele chaosu i przypadkowości. Lepiej zorganizowana przestrzeń publiczna to nie tylko kwestia indywidualnych gustów, to także lepsza jakość wypoczynku mieszkańców i sposób na przyciągnięcie nowych turystów i nowych mieszkańców. Jestem głęboko przekonany, że nadszedł czas na przyspieszenie prac i przyjęcie uchwały o parku kulturowym oraz rozpoczęcie prac nad raciborską uchwała krajobrazową.

We wszystkich planowanych działaniach będę kładł nacisk na dobrą komunikację – zarówno ze współpracownikami jak i wszystkimi radnymi oraz – przede wszystkim – mieszkańcami.

Chcę być wiceprezydentem otwartych drzwi, jasno komunikującym swoje intencje i działania, zawsze gotowym do dyskusji, także za pośrednictwem nowych środków komunikacji.

Wszystkich mieszkańców, samorządowców i przyszłych współpracowników – proszę o wsparcie i uśmiech oraz szczerą, mobilizującą krytykę!

/oprac. c/

Zobacz także:

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Panie Wacławczyk jest Pan hipokrytą! Jako opozycja krytykowaliście w NaMie Nowacką, Wystubową, dyrektorów szkół, którzy dorabiali podczas pełnienia swoich funkcji w PWSZ. Tymczasem Pan obejmując funkcję wiceprezydenta zapowiada, że nadal będziesz uczył studentów tak jak to robiła Nowacka za Lenka. Trudno mi sobie wyobrazić patrząc na znajomych którzy pełnią kierownicze funkcje m. in. w placówkach oświatowych i angażując się bez reszty, z misją i poświęceniem w swoją pracę, że mogliby gdzieś jeszcze pracować. Jako Wasz wyborca jestem bardzo rozczarowany. Oczekiwałbym pełnego zaangażowania w sprawy miasta i urzędy mojego Prezydenta i jego zastępców. Nie ma tu miejsca już na inne zawodowe zobowiązania, na ćwiczenia, wykłady, konsultacje, egzaminy, sprawdzanie prac, przygotowanie do zajęć i praktyki że studentami. Za mało my wyborcy Wam płacimy? Jesteście aż tak pazerni? To smutne jak polityka Pana zmieniła.

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj