Spór na linii prezydent – radni. Czy zmiany budżetu uchwalono zgodnie z prawem?

Dariusz Polowy
Dariusz Polowy podczas konferencji prasowej online 7 kwietnia

Na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent skomentował wydarzenia z ostatniej sesji Rady Miasta. Chodzi o głosowanie nad zmianą budżetu. Radni  nie poparli budowy boiska przy Srebrnej i wykreślili tę pozycję, głosując jednocześnie za pozostałymi zmianami. Zdaniem prezydenta takie działanie jest niezgodne z prawem, bowiem radni mogą przyjmować lub odrzucać projekty w całości. 

Na marcowej sesji Rady Miasta Racibórz doszło do głosowania, które zdaniem prezydenta i obsługi prawnej urzędu jest niezgodne z prawem. Prezydent wprowadził autopoprawkę do projektu zmiany budżetu na 2021 rok, wpisując budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Srebrnej. Większość radnych nie zgodziła się na to zadanie i podjęła decyzję o poparciu wszystkich zmian pozą tą dotyczącą boiska. Przypomnijmy, że opozycyjni radni popierają pomysł budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zamkowej, co z kolei nie znajduje aprobaty prezydenta.

- reklama -

Czytaj również: Prezydent o boisku przy Zamkowej: Radni z uporem maniaka forsują nieszczęsny pomysł

– Modyfikacja polegająca na wykreśleniu bez mojej zgody właśnie z tych proponowanych zmian, z proponowanego projektu uchwały, po stronie wydatków stadionu przy ul. Srebrnej i kwoty 2 mln 438 tys. i wykreślenie zadania zakupu działek na poszerzenie działalności OSiR w Raciborzu (obręb Ostróg). Glosowanie, które przeprowadzili radni, w którym z uwagi na uzasadnioną obawę co do zgodności działania Rady Miasta Racibórz z obowiązującym porządkiem prawnym, nie wzięło udziału dziewięciu radnych. Dziewięciu radnych uznało, że działania rady są bezprawne – mówił dziś na konferencji online prezydent.

„Wszelkie zmiany wymagają zgody prezydenta”

– W mojej ocenie jak i w ocenie obsługi prawnej Urzędu Miasta Racibórz, zabieg Rady Miasta Racibórz odnoszący się do istotnego zmodyfikowania zaproponowanego przeze mnie projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 pozostaje poza delegacją art. 233 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych. Mówiąc wprost: kompetencje Rady Miasta nie obejmują kwestii zmian w obowiązującym budżecie miasta, takie prerogatywy przysługują tylko prezydentowi i tylko prezydent może wnosić takie projekty, a rada miasta może je przyjąć lub odrzucić. Wszelkie zmiany wymagają zgody prezydenta – mówił D. Polowy.

– Na sesji Rady Miasta 31 marca zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 dokonała Rada Miasta Racibórz mimo mojego zdecydowanego i jednoznacznego sprzeciwu. Kierując się jednoznacznością przepisu przywołanego już artykułu, działania Rady Miasta w sposób rażący naruszyły m.in. wskazany przepis. Stanowisko to jest jednoznacznie potwierdzone w orzecznictwie sądowym – mówił prezydent Dariusz Polowy.

Prezydent złożył wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały 

– W związku z tym, że zachodzi uzasadniona obawa co do zgodności działania rady Miasta Racibórz z obowiązującym porządkiem prawnym, postanowiłem złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – powiedział D. Polowy.

– Wstrzymuję się z wykonaniem uchwały budżetowej w zakresie przyjętej na ostatniej sesji zmiany budżetu do czasu rozstrzygnięcia istniejącej wątpliwości – powiedział prezydent.

Niezrealizowane zadania

Prezydent przekazał, że niemożliwe staje się przeznaczenie dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację szczepień, niemożliwe będzie także finansowanie dopłaty do czynszów i realizacja zadania Wspieraj Seniora, dalej wymienił dofinansowanie i relację zajęć sportowych gimnastyki korekcyjnej, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację inwestycji przebudowy ciągu pieszego przy Dębicza, przebudowa ul. Bema, Cecylii i Rodziewiczówny, udzielenie dotacji inwestycyjnej PWSZ w Raciborzu, realizacja wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, remont w szkole nr 15, przebudowa kanalizacji w ciągu Rodziewiczówny, budowa nowego obiektu powitalnego przy wejściu do Arboretum Bramy Morawskiej, dotacja podmiotowa dla RCK, dotacja dla OSiR na naprawdę H2Ostróg, aż w końcu niemożliwe do realizacji staje się przystąpienie do budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Srebrnej – wymieniał D. Polowy.

Prezydent dalej wierzy, że nie stracono szansy na realizację projektu dotyczącego boiska. – Tyle lat środowisko piłkarskie apeluje i prosi o to, w akcie desperacji mówiono, że gdziekolwiek, byle w tym roku. Tak jak mówiłem na sesji: przestańmy gonić króliczka, po prostu go złapmy. Bardzo szanuję państwa radnych dlatego proszę, odłóżmy ten bezsensowny spór, bądźmy razem ojcami tego sukcesu, aby już jesienią tego roku wspólnie przeciąć wstęgę na nowym boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Srebnrej – zakończył prezydent.

Czytaj także: Razem dla Raciborza: Prezydent prowadzi politykę informacyjną pełną manipulacji i insynuacji – Raciborski Portal Internetowy – raciborz.com.pl

/oprac. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here