Koniec nadużywania zwolnień lekarskich po ustaniu ubezpieczenia

Po rozwiązaniu umowy o pracę planowane jest ograniczenie możliwości pobierania zasiłku chorobowego do 91 dni. .

Resort rodziny proponuje rozwiązanie ograniczające nadużycia w korzystaniu ze zwolnień lekarskich. Minister rodziny i polityki społecznej zaprezentował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on m.in. skrócenie możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia (zakończeniu stosunku pracy) do 91 dni. W okres ten nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia, bez względu na rodzaj choroby.

- reklama -

Nadal obowiązywać będzie zasada, że podstawa wymiaru zasiłku ograniczana jest do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Nie zmieni się również długość okresu zasiłkowego przysługującego w trakcie ubezpieczenia. Obecnie wynosi on 182 dni (270 dni w przypadku ciąży lub gruźlicy).

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here