Budynek Urzędu Miejskiego w Krzanowicach po termomodernizacji

um krzanowice
Inwestycja ta znacząco poprawiła wygląd budynku, jak również przyczyni się na przestrzeni najbliższych lat do zdecydowanie tańszego jego utrzymania. Fot. UM Krzanowice

Głównym celem inwestycji była poprawa warunków ekologicznych i ekonomicznych oraz racjonalne wykorzystanie energii wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców.

Zakończyła się termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach. Obiekt zyskał m.in. nową elewację i dodatkowe oznakowanie. Wykonane zostały prace budowlane polegające na dociepleniu stropodachu wełną mineralną i ścian zewnętrznych styropianem, wymianie drzwi zewnętrznych i okien wraz z montażem nawiewników okiennych oraz montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 22,11 kW.

- reklama -

Całkowita wartość projektu to 858 100,00 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 637 582,81 zł, kwota dofinansowania: 499 993,04 zł, a wartość robót budowalnych: 824 100,00 zł.

– Głównym celem inwestycji była poprawa warunków ekologicznych i ekonomicznych oraz racjonalne wykorzystanie energii wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców. Inwestycja ta znacząco poprawiła wizerunek miejscowego budynku użyteczności publicznej, jak również przyczyni się na przestrzeni najbliższych lat do zdecydowanie tańszego jego utrzymania – podkreśla Andrzej Jelonek z krzanowickiego urzędu.

Inwestycja otrzymała dotację ze środków unijnych. Projekt współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla w ramach dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here