Rybnik otrzyma unijne środki na walkę ze smogiem

Smog
Smog

Rybnik w czerwcu złożył wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych dla dwóch projektów obejmujących swoim zakresem wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

Kolejne dwa projekty Rybnika z unijnym wsparciem. Miasto uzyskało dofinansowanie na wymianę kotłów w budynkach jednorodzinnych.

- reklama -

– To właśnie te budynki na terenie Rybnika są głównym źródłem niskiej emisji powodującej okresowo przekroczenia norm jakości powietrza. Chcąc wspomóc mieszkańców w tym procesie, miasto w czerwcu 2021 r. złożyło wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych dla dwóch projektów obejmujących swoim zakresem wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Starania zakończyły się sukcesem i oba projekty otrzymały dofinansowanie – informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Pierwszy z projektów, pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika”, to przedsięwzięcie, które obejmuje swoim zakresem udzielenie 100 grantów na wymianę źródła ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Uczestnicy zostali wyłonieni w otwartym naborze wiosną 2021 r.

Wysokość grantów została określona w przyjętym przez radę miasta regulaminie udzielania dofinansowania, a ich wysokość zależy od rodzaju nowo instalowanego źródła ciepła, zakresu wymiany, a także faktu, czy właściciel będzie korzystał dodatkowo z ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. Rodzaje grantów prezentują się następująco:
– kocioł gazowy wraz z przyłączem gazowym – 53 granty, w tym 33 granty dla korzystających z CP w wysokości 3 500 zł oraz 20 grantów dla niekorzystających z CP w wysokości 7 000 zł
– pompa ciepła powietrze-woda – 33 granty, w tym 18 grantów dla korzystających z CP w wwysokości 7 000 zł oraz 15 grantów dla niekorzystających z CP w wysokości 14 000 zł,
– kocioł na pellet drzewny – 6 grantów, w tym 1 grant dla korzystających z CP w wysokości 3 000 zł oraz 5 grantów dla niekorzystających z CP w wysokości 6 000 zł,
– kocioł gazowy – 6 grantów, w tym 4 granty dla korzystających z CP w wysokości 2 500 zł oraz 2 granty dla niekorzystających z CP w wysokości 5 000 zł,
– gruntowa pompa ciepła – 1 grant dla niekorzystających z CP w wysokości 20 000 zł,
– ogrzewanie elektryczne – 1 grant dla niekorzystających z CP w wysokości 3 000 zł,

Dodatkowym wsparciem jest zwiększenie kwoty grantu dla nieruchomości, w których zadeklarowano oprócz wymiany źródła także wymianę/modernizację instalacji centralnego ogrzewania/ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to 42 nieruchomości, w tym 21 przypadków dla korzystających z programu „Czyste Powietrze”, gdzie zwiększano grant o dodatkowe 2 500 zł oraz 21 przypadków dla niekorzystających z programu, gdzie zwiększano grant o dodatkowe 5 000 zł.

Wartość całkowita projektu to 944 491,14 zł, zaś przyznane miastu dofinansowanie to 802 817,47 zł.

Realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku a Wydziałem Ekologii Urzędu Miasta Rybnika. Według szacunków podpisywanie umów z mieszkańcami powinno nastąpić w lutym/marcu 2022 r.

Drugi z projektów, pn. „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu „STOP SMOG” na terenie Miasta Rybnika”, obejmuje swoim zakresem wymianę źródeł ciepła w 40 budynkach zakwalifikowanych wstępnie do programu STOP SMOG. Wartość całkowita projektu to 849 230,00 zł, zaś przyznane miastu dofinansowanie to 746 875,94 zł.

Wa rozstrzygniecie konkursu ze środków unijnych czeka również kolejny projekt miasta obejmujący swoim zakresem udzielenie grantu dla 727 budynków jednorodzinnych zakwalifikowanych do projektu podczas naboru prowadzonego jesienią 2021 r. Jego rozstrzygnięcie jest planowane na maj 2022 r.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj