Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

praca
Praca

Nowelizacja zakłada m.in. skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej, łatwiejsze będzie wnioskowanie o Kartę Polaka.

Niedługo zacznie obowiązywać zmieniona ustawa o cudzoziemcach. Jej celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

- reklama -

Nowelizacja zakłada m.in. skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej czy przyspieszenia uzyskania zezwolenia dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Łatwiejsze będzie wnioskowanie o Kartę Polaka. Regulacja zakłada też wprowadzenie zmian dotyczących postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj