Wsparcie na kompleksową modernizację energetyczną z Funduszy Europejskich

ekologia
Fot. freepik.com

Wspierane będą projekty zakładające wykorzystanie technologii ograniczających energochłonność.

W listopadzie przyjęto projekt programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. Zgodnie z celem szczegółowym, jakim jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych, wsparcie zostanie przeznaczone na kompleksową modernizację energetyczną, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną:
– budynków użyteczności publicznej, której właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane przez jst, a także budynki użyteczności publicznej nie związane z administracją rządową;
– budynków wielorodzinnych (z wyjątkiem budynków będących własnością Skarbu Państwa), których właścicielem są spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, komunalne oraz inne, w tym osoby prywatne.

- reklama -

Wsparcie zostanie przeznaczone także na poprawę efektywności energetycznej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez modernizację energetyczną obiektu wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj