Stategia dla mieszkańców i z myślą o nich

Zasadnicze pytanie na jakie odpowiadać ma strategia to: „Gdzie Racibórz będzie za 10 lat?”. Biorąc pod uwagę plany, za 10 lat Racibórz ma być lepiej skomunikowanym miastem, rozwijającym się pod względem przedsiębiorczości, współpracy transgranicznej, ma stać się ugruntowanym ośrodkiem naukowym. Wszystko to na bazie ekologii, bo z tego właśnie miasto słynie. Strategia Rozwoju Miasta Racibórz jest dokumentem, w którym planuje się i wybiera najważniejsze kierunki rozwoju miasta. Obecna strategia kończy swoją żywotność w roku 2006, więc istnieje potrzeba jej aktualizacji oraz przedłużenia – do 2015 roku.

Dokument opracowywany była przez specjalny zespół. Wybrano cztery pola strategiczne, na których będzie opierał się rozwój miasta: pole gospodarcze, przestrzenne, społeczne, zarządcze.
Wypracowano wizję rozwoju, która składa się z czterech kompononetów:
1. Racibórz będzie miastem różnorodnie atrakcyjnym: do zwiedzania, mieszkania, zatrzymania się przejazdem, do inwestowania, z ofertą dla studiujących i uczących się; 2. Racibórz będzie miastem dobrze skomunikowanym;
3. Racibórz będzie miastem ekologicznym, rekreacyjnym, otwartym na turystów;
4. Racibórz będzie wykorzystywał i rozwijał tradycje przemysłowe i handlowe oraz współpracę transgraniczną.

Strategia, która działać będzie do 2015 roku nie będzie się wiązała bezpośrednio z wydatkowaniem środków finansowych. Na jej bazie planuje się wkrótce przygotowanie dokumentu operacyjnego, opisującego konkretne zadania realizowane w najbliższych latach. Jest to bardzo ważne, ponieważ zbliża się okres programowania budżetu unijnego a my nie chcemy przespać tego faktu. Chcemy porządnie przygotować miasto do absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej – mówi Rafał Jasiński, naczelnik Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

Zasadnicze pytanie na jakie odpowiadać ma strategia to: "Gdzie Racibórz będzie za 10 lat?". Biorąc pod uwagę plany, za 10 lat Racibórz ma być lepiej skomunikowanym miastem, rozwijającym się pod względem przedsiębiorczości, współpracy transgranicznej, ma stać się ugruntowanym ośrodkiem naukowym. Wszystko to na bazie ekologii, bo z tego właśnie miasto słynie.
Aktualizacja strategii wnosi przede wszystkim bogatszy opis. Dokładniej został zbadany temat demograficzny, społeczny, gospodarczy. Uważam, że została zrobiona lepiej i na pewno lepiej posłuży w przygotowywaniu innych dokumentów, np. planu rozwoju lokalnego – komentuje Jasiński.

Wiele z założeń planu strategicznego, który obecnie się kończy, udało się zrealizować. Część z nich jest nadal w toku i będzie kontynuowana w nowym planie. Do niej zalicza się np. rozwój układu komunikacyjnego – udało się zrealizować przebicie ulicy Pocztowej, co w najbliższych latach znajdzie swój ciąg dalszy – planuje się modernizację ulicy Opawskiej oraz innych dróg łączących z Opawą. To samo dotyczy rozwoju przedsiębiorczości – dobrym przykładem może być realizacja projektu związanego z utworzeniem Ośrodka Współpracy Gospodarczej, przy Batorego 7. Zależy nam również na kontynuacji rozwoju współpracy transgranicznej – niedawno Urząd Miasta otrzymał dofinansowanie dwóch projektów, dotyczących udziału Raciborza i Opawy na targach turystycznych w Jabłońcu i Opolu oraz wydania mapy rowerowej po ziemi raciborskiej i opawskiej – mówi Rafał Jasiński.

Mimo rekomendacji i braku negatywnych uwag radnych podczas obrad Komisji nad projektem strategii, Rada Miasta 22 lutego nie przyjęła go wykazując szereg uchybień o różnym poziomie zasadności.
Mimo to magistrat nie poddaje się. Uwag zasadnych jest znikoma ilość – dotycząca zdezaktualizowanych zapisów (strategię opracowywał zespół redakcyjny przy współudziale konsultanta zewnętrznego przez wiele miesięcy i część zapisów – nazw zmieniło się) a poprawienie ich nie jest problemem – kwitują urzędnicy – Można to szybko zrobić.

Szkoda, że przygotowaną krytykę dokumentu wygłoszoną przez wprowadzającego się w Radzie Miasta radnego z ugrupowania Racibórz 2000 Marka Labusa przedstawiono dopiero na Sesji. I to podczas nieobecności głównego konsultanta dokumentu, bo w takiej sytuacji trudno o analizę słuszności zarzutów, jak też wyjaśnienie błędów w logice myślenia oponentów
– dodają pracownicy Urzędu.

/SaM/- reklama -

54 KOMENTARZE

  1. Pocieszę Cię Arteksie, że mam tą satysfakcję:)))). Racibórz jest poważnym miastem dla inwestorów (oni jeszcze o tym nie wiedzą)tylko mamy niepoważnych rajców i gospodarzy.

  2. Co to dzisiaj dzieje się z tym zasilaniem w mieście?. Czy to jakieś zamachy terrorystyczne, czy to energetyków zaskoczyła zima, czy to rutynowe działania (ale wtedy pojawiały się wcześniej komunikaty). Jakieś problemy od godz 17 a ok 19 to już totalna ciemność w sporej części miasta. Może zakład energetyczny zechce powiadomić mieszkańców co się stało?.

  3. Jest o co walczyć a zapowiadają się przecież w kraju inwestycje warte miliardy euro. Czas przypomnieć jedno z haseł wyborczych i je realizować: „Czas na Racibórz!”

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here