IV konferencja projektu „Tour.Com” w powiecie raciborskim

Powiat Raciborski jest gospodarzem IV konferencji projektu „Tour.Com”, realizowanego wspólnie przez partnerów z trzech regionów przygranicznych (Polska – Powiat Raciborski i Powiat Policki, Francja – Zrzeszenie Gmin Sarreguemines i Niemcy – Powiat Ueecker-Randow i Powiat Saarpfalz). Konferencja odbywać się będzie w dniach od 25 do 29 kwietnia w Raciborzu.Projekt "Tour.Com" realizowany jest od stycznia 2004 roku, a jego zakończenie planowane jest na grudzień 2006 roku. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie gospodarki regionalnej izolowanych regionów przygranicznych poprzez rozwój turystyki. Szczególny nacisk kładziony jest na utrzymanie obecnych miejsc pracy oraz tworzenie nowych w sektorze usług turystycznych i przedsiębiorstwach powiązanych z turystyką. "Tour.Com" stworzy także narzędzia i metody dla przedsiębiorstw z branży turystycznej służących lepszemu i bardziej efektywnemu wykorzystaniu lokalnych i transgranicznych potencjałów turystycznych.

W powiększającej się Europie regiony przygraniczne odgrywają szczególne znaczenie, są źródłem wzbogacania się kultury krajów. Szczelne granice ograniczają rozwój gospodarczy i wymianę kulturalną. Dlatego też regiony przygraniczne czynią silne wysiłki, by zliberalizować kontakty transgraniczne. Ze względów ekonomicznych turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego w regionach przygranicznych. Dzięki współpracy, rosnąca liczba turystów i zwiększający się obrót gospodarczy w tych regionach może być impulsem rozwojowym.

"Tour.Com" zainicjowany został przez niemiecki Powiat Uecker-Randow i polski Powiat Policki (woj. zachodniopomorskie). Trwająca już od kilku lat bliska współpraca obu powiatów w różnych dziedzinach stworzyła rzetelne partnerstwo. Pomimo różnych uwarunkowań historycznych i rozwoju gospodarczego regionów, ich problemy w turystyce transgranicznej są podobne. Poprzez zaangażowanie we współpracę regionalnych organizacji turystycznych w niemieckich landach Saapfalz i Vorpommern, pomysły samorządów powiatowych w Uecker-Randow i w Policach udało się skonkretyzować i zebrać w jeden projekt. Postanowiono włączyć do jego realizacji dodatkowych partnerów. Lider projektu "Tour.Com" (Powiat Uecker-Randow) nawiązał kontakt z Euroregionem Silesia, by włączyć do projektu partnera z Czech. Niestety po stronie czeskiej nie udało się znaleźć partnerskiego samorządu, lecz postanowiono, że przedstawicielem Euroregionu Silesia będzie Powiat Raciborski. W projekcie uczestniczą samorządy z Niemiec (Powiat Uecker-Randow i Powiat Saarpfalz), z Polski (Powiat Police i Powiat Raciborski) i z Francji (Zrzeszenie Gmin Sarreguemines).

Podczas IV konferencji projektu "Tour.Com" w Raciborzu partnerzy projektu poznają walory turystyczne ziemi raciborsko-opawskiej, wezmą też udział w warsztatach związanych z projektem. 26 i 28 kwietnia zwiedzą miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów, m.in. zespół klasztorno-pałacowy w Rudach, zabytki w Opavie i w Hradcu nad Moravicą. Zaś 27 kwietnia odbywać się będą warsztaty, podczas których zaprezentowane zostaną aktualne działania i efekty projektu, omówione zostaną też możliwości kontynuowania partnerstwa po zakończeniu projektu.

Głównym efektem realizowanego projektu "Tour.Com" będzie uruchomienie centrów kompetencji turystycznej (CKT) w regionach partnerów projektu, których zadaniem będzie dostarczanie informacji i wiedzy podmiotom z sektora usług turystycznych oraz stwarzanie transgranicznych sieci turystycznych. Poza tym wśród efektów rzeczowych projektu wymienić należy strony internetowe prezentujące walory turystyczne regionów oraz broszury prezentujące regiony partnerów "Tour.Com". Strona internetowa tworzona przez Powiat Raciborski będzie prezentacją atrakcji turystycznych terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Euroreg ionu Silesia.

/s/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. Twarz przedstawiająca ostrą zdominowaną przez swoje „ego” osobowość. Nie ciekawa twarz, uroda raczej radiowa. Przepraszam w jakim celu zostało to zdjęcie pokazane? Nie było więcej prac z woskiem?

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here