Załóż firmę z dotacją Funduszu Górnośląskiego

Praca bizns Racibórz

Trwa nabór do dwóch projektów „Pomysł na biznes” oraz „Dotacje na 50+”, w ramach których można uzyskać bezzwrotne dotacje na założenie firmy.

- reklama -

 

Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach rozpoczął nabór wniosków do dwóch projektów: „Pomysł na biznes” oraz „Dotacje na 50+” w celu stymulowania powstawania mikroprzedsiębiorstw, poprzez udzielenie uczestnikom projektu kompleksowej pomocy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy mogą liczyć m.in. na bezzwrotne dotacje na założenie firmy.

„Pomysł na biznes”

Projekt „Pomysł na biznes” adresowany jest dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. Dokładnie – uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne i nieaktywne, po 30 roku życia zameldowane w woj. śląskim, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i należą do jednej z poniższych grup: osoby po 50 roku życia, kobiety (zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. wykształcenie nie wyższe niż zawodowe, liceum, technikum). Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Planowana działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie woj. śląskiego i nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis (górnictwo, rolnictwo, rybołówstwo oraz w ograniczonym zakresie transport). W ramach projektu osoby zakwalifikowane otrzymają bezzwrotną dotację w max. wysokości 23 tys. zł, finansowe wsparcie pomostowe (max. 1000 zł x 6-12 miesięcy) a także będą mogli skorzystać z usług doradczo-szkoleniowych. Więcej informacji udziela: Gabriela Kaprot, tel.: 32 72 85 968, email: [email protected]

„Dotacje na 50+”

Projekt „Dotacje na 50+” adresowany jest również dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W projekcie mogą wziąć udział bezrobotne lub nieaktywne zawodowo osoby spełniające łącznie następujące warunki: osoby po 50 roku życia, zamieszkujące na terenie woj. śląskiego, nieprowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Planowana działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na terenie woj. śląskiego i nie może być prowadzona w sektorach wykluczonych ze wsparcia de minimis (górnictwo, rolnictwo, rybołówstwo oraz w ograniczonym zakresie transport). W ramach projektu osoby zakwalifikowane otrzymają bezzwrotną dotację w max. wysokości 23 tys. zł, finansowe wsparcie pomostowe (max. 1700 zł x 12 miesięcy) i także mogą liczyć na usługi doradczo-szkoleniowe. Więcej informacji udziela: Roman Pełka, tel.: 32 72 85 962, email: [email protected]

Bliżej Rynku Pracy

Czytaj również: Projekt „Bliżej rynku pracy” dla niepełnosprawnych

/j/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here