Grupa RAFAKO przedstawia zaktualizowaną strategię

RAFAKO
Rafako

Długoterminowy wzrost wartości Spółki, poprzez budowę docelowo największej polskiej grupy inżynieryjno-budowlanej i liczącego się podmiotu na rynkach zagranicznych – to główne założenie aktualnej strategii. Spółka chce konsekwentnie umacniać pozycję lidera, oferującego specjalistyczne usługi budowlane dla sektora energetycznego oraz branży gazu ziemnego i ropy naftowej.

- reklama -

Nowa strategia została opracowana z uwzględnieniem istotnych zmian w otoczeniu biznesowym oraz trendów obserwowanych na rynku energii, przemysłu, gazu ziemnego i ropy naftowej. Grupa RAFAKO zakłada osiągnięcie – w horyzoncie 3 letnim – przychodów na poziomie 300 mln zł rocznie.

Zmiany kierunku strategii wynikają przede wszystkim ze zmian zachodzących na podstawowym rynku działalności RAFAKO, w szczególności z ograniczenia w Polsce inwestycji polegających na budowie dużych elektrowni węglowych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO. Wejście RAFAKO w strategiczny segment działalności Grupy PBG, który obejmuje usługi EPC oraz generalnego wykonawstwa w sektorze gazu ziemnego i ropy naftowej jest podyktowane zarówno perspektywami rozwoju jak i możliwościami związanymi z wykorzystaniem potencjału Grupy.

Cele strategiczne Grupy RAFAKO na lata 2018-2020 to:
1. umacnianie pozycji na krajowym rynku energetyki poprzez samodzielną realizację lub udział w realizacji największych inwestycji w Polsce, uczestniczenie w projektach związanych z modernizacją infrastruktury energetycznej, cieplnej oraz dostosowaniem do regulacji BAT;
2. wejście w sektor gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw poprzez wykorzystanie kompetencji, doświadczenia i referencji Grupy PBG;
3. ekspansja działalności na rynkach zagranicznych w strategicznych segmentach działalności Grupy;
4. rozwój stosowanych przez Grupę technologii, w szczególności technologii własnych;
5. udział w rynku budownictwa przemysłowego;
6. optymalizacja w obszarach zabezpieczenia i finansowania kontraktów;
7. poprawa rentowności poprzez kontrolę i ograniczenie ryzyk projektowych
8. osiągnięcie zdolności dywidendowej w 2020 roku.

„Polityka dywidendowa RAFAKO będzie możliwa do określenia po zakończeniu realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno. Zdajemy sobie sprawę z oczekiwań akcjonariuszy i zależy nam, żeby zdolność dywidendową osiągnąć już w 2020 roku.” zapowiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO SA

Do realizacji celów strategicznych niezbędne jest odpowiednie przygotowanie organizacyjne Grupy, które ma na celu skoncentrowanie działalności na usługach zarządzania projektami w formule EPC oraz generalnego wykonawstwa w strategicznych dla działalności Grupy segmentach. Reorganizacja wewnętrzna Grupy dotyczyć będzie z jednej strony przejęcia kompetencji EPC w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw, z drugiej , rozdzielenia działalności usługowej i produkcyjnej poprzez wydzielenie w ramach struktury RAFAKO, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Zakładu Produkcji Kotłów. Przejęcie kompetencji w segmencie ropy naftowej i gazu odbędzie się poprzez połączenie RAFAKO Engineering (spółka zależna w 51% od RAFAKO i 49% od PBG oil and gas) z PBG oil and gas (spółka zależna w 100% od PBG SA – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej PBG). Dodatkowo do transakcji zostanie włączona spółka PGL Dom (spółka zależna w 100% od RAFAKO), co ma na celu wzmocnienie bilansu i tym samym zdolności kredytowej połączonego podmiotu, w którym większościowy pakiet obejmie spółka RAFAKO. Takie rozwiązanie zwiększy zdolność ofertowania, pozyskiwania i realizacji projektów w ramach rozbudowanego obszaru kompetencji Grupy RAFAKO oraz w sposób naturalny pozwoli na rozwój działalności poprzez wykorzystanie synergii łączących się podmiotów. Wydzielenie Zakładu Produkcji Kotłów w ramach struktur RAFAKO ma na celu zwiększenie konkurencyjności tej działalności i jej znaczącą optymalizację, jak również ma na celu uporządkowanie struktury organizacyjnej.

Planowane zmiany reorganizacyjne w Grupie wymagają uzyskania odpowiednich zgód wierzycieli, zarówno po stronie spółki RAFAKO, tj. instytucji finansujących, jak również po stronie spółki PBG, tj. obligatariuszy – poinformowała Agnieszka Wasilewska-Semail – Zarządy Spółek zamierzają w najbliższym czasie wystąpić o te zgody.

/kb/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj