Wydział Rozwoju w raciborskim ratuszu szuka do pracy podinspektora

0
urząd miasta Racibórz nagrody z dziedziny kultury
W urzędzie poszukują podinspektorów

Urząd Miasta Racibórz ogłasza nabór na stanowisko podinspektora do pozyskiwania środków pozabudżetowych w Wydziale Rozwoju.

Wymagania niezbędne do tego, aby starać się o to stanowisko to m. in. obywatelsko polskie i wyższe wykształcenie i pełna zdolność do czynności prawnych.

- reklama -

Wśród wymagań dodatkowych znajduje się m. in. 3 letni staż pracy, doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, a także opracowywanie wniosków aplikacyjnych. Wśród wymagań dodatkowych jest także znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz funduszu dróg samorządowych oraz wytycznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i Przewodnika dla Beneficjentów EFRR RPO WSL.

Oferty można składać do 18 marca tego roku.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl „Praca w Urzędzie Miasta” oraz pod numerem telefonu 32 75-50-663.

publ.: EmZet
#UM Racibórz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here