50 tys. zł dla OPS w Raciborzu na usługi opiekuńcze

0
Niepełnosprawność
Niepełnosprawność

Każdej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu pozyskał zewnętrzne środki na świadczenie usług opiekuńczych. 50 761,80 zł to dokładna kwota dofinansowania przyznana w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

- reklama -

Każdej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Organizacją takiego wsparcia zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym przez gminę. Chodzi o pomoc świadczoną seniorom i osobom niepełnosprawnym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opiece higienicznej, a w przypadku kiedy zachodzi potrzeba specjalistycznej usługi opiekuńczej dostosowanej do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności – świadczenie takiej pomocy przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Kwota, jaką miasto Racibórz przeznacza rocznie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na podstawie roku 2018), wyniosła 693 535, 50 zł. Wsparciem w zakresie usług zwykłych objęte były 164 osoby, a w zakresie usług specjalistycznych 132 osoby (przy czym osoby korzystające z usług zwykłych mogą też korzystać ze specjalistycznych i odwrotnie).

Każda pozyskana z zewnątrz złotówka na realizację tych zadań to duże odciążenie dla gminnego budżetu. Tym bardziej cieszy pozytywna ocena złożonego przez OPS wniosku i pozyskane dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Tylko w tym roku w jego ramach 320 gmin otrzyma dofinansowanie na łącznie blisko 31,5 mln zł.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here