Racibórz: Powiatowy monitoring jakości powietrza

0
Smog
Smog

Na terenie powiatu raciborskiego funkcjonuje w sumie 30 punktów pomiaru zanieczyszczeń powietrza mających charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowiących elementu Państwowego Monitoringu Środowiska.

W 2017 r. w powiecie raciborskim zamontowano urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5. Pojawiły się one w 22 miejscach powiatu raciborskiego. Czujniki zostały zamontowane w każdej z gmin oraz w każdej dzielnicy miasta Raciborza. Stan czystości powietrza można sprawdzić, wchodząc na stronę telemetria.tech.

- reklama -

Czujniki jakości powietrza zostały zaprojektowane i wykonane przez studentów koła naukowego kierunku Automatyka i Robotyka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Projekt został sfinansowany przez powiat raciborski oraz miasto Racibórz.

Przy uwzględnieniu wcześniej zamontowanych czujników aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 30 punktów pomiaru zanieczyszczeń powietrza mających charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowiących elementu Państwowego Monitoringu Środowiska. Stan powietrza można sprawdzać też pod adresami: looko2.com/heatmap.php i map.airly.eu/pl.

Na terenie Miasta Racibórz przy ul. Wojska Polskiego zlokalizowana jest stacja pomiarowa, na której prowadzone są pomiary: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku azotu, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Dodatkowo stacja posiada małą stację meteo, której wyniki są zbierane na potrzeby WIOŚ. Oficjalne otwarcie tej certyfikowanej stacji pomiarowej monitorującej jakość powietrza w Raciborzu miało miejsce 17 maja tego roku. Natomiast z powodu procesu kalibracji urządzeń pomiarowych wewnątrz stacji aparatura rozpoczęła pracę w pełnym wymiarze na początku czerwca. Bieżące informacje o jakości powietrza w Raciborzu pochodzące z tej stacji można zobaczyć na stronie powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/176/parametry/wszystkie.

Powiadomienia o jakości powietrza przekazywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach: katowice.wios.gov.pl/aktualnosci/komunikaty/powietrze.pdf.

Informacje o jakości powietrza można również znaleźć również na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pod adresami katowice.wios.gov.pl i powietrze.katowice.wios.gov.pl.

Prognozy jakości powietrza dostępne są pod adresem powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here