Parkingi kosztem zieleni, nadmierny hałas i smog – zarzuty wobec Dariusza Polowego

3
parking plac dlugosza raciborz
Plac Długosza w Raciborzu

– Ul. Opawska jest jedną z najgłośniejszych ulic w mieście. Mieszkanie czy nawet chodzenie staje się koszmarem z powodu hałasu i spalin – czytamy w petycji do pod którą podpisało się ponad 450 mieszkańców. …pod Pana rządami, wbrew woli mieszkańców, urząd podejmował działania lobbujące aby firma EkoOkna kupiła plac Długosza i zabudowała go.

W petycji poruszono kwestię ogrodu przy ul. Ogrodowej 30. – Teren ten jest obecnie w prywatnych rękach i dochodzą do nas słuchy, że UM angażuje się podobno, podobnie jak to zrobił w sprawie placu Długosza i lobbuje inwestorów aby kupiono tą działkę pod inwestycje w postaci budynków mieszkalnych wraz ze sklepami i usługami w parterze. Podobnie jak zrobiliście Państwo z placem Długosza po zmianie władzy w Raciborzu. Uważamy, że jest to fatalny pomysł aby tam budować, który bardzo niekorzystnie odbije się na nas i okolicznych mieszkańcach. Ogród ten jest od lat wykorzystywany jako zielone miejsce rekreacyjne dla mieszkańców nawet odległych ulic miasta mimo , że jest prywatną własnością korzystamy z niego, to jest nasz mały raj.Pytamy czy to prawda a jeżeli tak to dlaczego bez konsultacji z nami mieszkańcami miasto pod Pana rządami angażuje się lobbując aby tą działkę zabudować aby postawiono tam bloki mieszkalno-usługowe. Wiemy, że jako argument podajecie Państwo, że Racibórz się wyludnia i chcecie ściągnąć do Raciborza nowych mieszkańców. Tylko, że jeżeli miasto tak uważa to niech buduje domy ale nie kosztem naszej przestrzeni życiowej, na przylegającym do naszych osiedli zielonym rekreacyjnym terenie, z którego korzystamy od lat – pisano m.in. w petycji.

- reklama -

Dialog Polowy 

W petycji mówiono też o Placu Długosza. – Podobnie jest z Placem Długosza. Wiemy z doniesień medialnych, że UM pod Pana rządami, wbrew woli mieszkańców, co do przyszłości Placu podejmował działania lobbujące aby firma Ekookna kupiła plac Długosza i zabudowała go. Uważamy, że odrzucenie przez Pana prezydenta Polowego dofinansowania do Placu Długosza ze środków UE, który miał być zieloną spacerową strefą rekreacyjną dla mieszkańców z ławeczkami i zielenią (choć według nas, było tej zieleni w tamtym projekcie i tak wiele za mało), było ogromnym błędem. Z trwogą równocześnie obserwujemy, że obecnie pod Pana rządami jest bardzo słaby dialog społeczny z mieszkańcami Raciborza, nie chce nas Pan słuchać mimo, że przed wyborami był „PolowyDialog”. Odrzuciliście Państwo i prawie wszyscy Pana radni koalicji możliwość wypowiedzenia się mieszkańców na temat przyszłości placu Długosza… Nie chcecie dopuszczać mieszkańców do głosu na sesjach Rady Miasta jak miało to miejsce w poprzedniej kadencji. Czy tylko zawsze opozycja chce rozmawiać i słuchać mieszkańców albo koalicja, ale dopiero na końcu kadencji przed samymi wyborami? Sondaż na nowiny pl pokazuje, że mieszkańcy w ok 80 % chcieli konsultacji społecznych dotyczących placu Długosza. To samo było poruszane na sesji rady miasta w tym roku niestety nie chcecie Państwo słuchać nawet radnych miejskich, którzy są przedstawicielami nas mieszkańców a mieli odmienne od Was słuszne zdanie odnośnie Placu Długosza. Uważamy, że nie jest dobry taki typ rządzenia miastem. Nie kosztem mieszkańców ul. Piwnej, Nowej, Ogrodowej, Pracy, Żwirowej, Kamiennej, Starowiejskiej, mieszkańców Ostroga i całego miasta czy korzystających z parku Roth o czym później – piszą autorzy petycji.

Nie dba się o przewietrzanie miasta

– Badania stanu zanieczyszczenia powietrza w Raciborzu przeprowadzone przed paru laty przez IPIŚ PAN, wykazały m.in., że mamy w Raciborzu nie tylko bardzo zanieczyszczone powietrze ale, że występują u nas w mieście wyspy ciepła z powodu gęstej zabudowy miejskiej i zakładów, oraz, że Racibórz ma nie tylko naturalne słabe przewietrzanie miasta umiejscowionego w kotlinie. Przewietrzanie poprzez tzw. korytarze powietrzne jest znacznie utrudniane przez zabudowę budynkami, poprzez mechaniczne spowalnianie prędkości wiatru w Raciborzu, co sprzyja kumulacji smogu w mieście. Działania zmierzające więc, do dalszej zabudowy i likwidacji takich jednych z ostatnich korytarzy powietrznych w naszym mieście, ostatnich zielonych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców, z których korzystamy od lat, nie tylko wzmoże występowanie wysp ciepła w samym mieście (bo to zieleń drzewa, krzewy, skwery i parki chłodzą miasto i zapobiegają wyspom ciepła i są remedium na ten problem współczesnych miast) ale doprowadzi do pogorszenia sytuacji z jakością powietrza. Takie działania są wg nas szkodliwymi, krótkowzrocznymi i nieprzemyślanymi, działają na szkodę całego miasta. I to wobec postępujących zmian klimatu, z coraz wyższymi temperaturami. – czytamy w dalszej części petycji.

Nadmierny ruch, hałas i spaliny 

Autorzy pisali też o nadmiernym ruchu. – Czas naszym zdaniem zacząć ograniczać ruch pojazdów w naszym mieście i zacząć myśleć aby zamknąć nawet niektóre ulice dla ruchu pojazdów (o czym wspomina i zaleca poniższy raport Starostwa Program Ochrony Środowiska), aby mieszkańcy mogli w końcu odetchnąć bo mam taką ogromną ilość samochodów, w Raciborzu że życie w mieście staje się nieznośnie uciążliwe i niezdrowe z powodu spalin i hałasu jak i wzrostu kolizji, wypadków czy potrąceń, a sytuacja ta w Raciborzu, szybko się pogarsza. Ostatni raport wykonany na zlecenie powiatu raciborskiego „Program ochrony środowiska przed hałasem” na temat hałasu komunikacyjnego, samochodowego w naszym mieście pokazuje, że mamy tu dramatyczną sytuację dla kilkunastu tysięcy raciborzan,  i tak np. ul. Opawska jest jedną z najgłośniejszych ulic w mieście tak, że mieszkanie tu czy nawet chodzenie ul. Opawską staje się koszmarem z powodu hałasu i spalin wdzierających się do mieszkań i pobliskiego parku Roth. To samo dotyczy praktycznie większości ulic w mieście. Chodzi nie tylko o hałas, ale i spaliny samochodowe i bezpieczeństwo. Nasze ulice i chodniki toną w spalinach samochodów. Opracowanie to także wspomina o ograniczeniu ruchu pojazdów w naszym mieście aby poprawić złą sytuację oraz o zamykaniu niektórych ulic dla ruchu pojazdów. Prosimy o rozważenie ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta np. ograniczenie prędkości i zamykanie ulic dla ruchu pojazdów szczególnie uliczek willowych z wyjątkiem dojazdu do posesji. Rozszerzanie darmowych parkingów nie jest dobrym pomysłem bo generuje wzmożony ruch samochodów – czytamy w petycji.

Cała treść petycji dostępna tutaj: Petycja do prezydenta Polowego: Działka na Ogrodowej, plac Długosza i nadmierny ruch pojazdów

Nowe parkingi kosztem zieleni?

– Nasuwa się pytanie czy właściwe w naszym mieście jest parcie na budowanie kolejnych, nowych parkingów w Raciborzu, ze środków publicznych i brukowanie pod nie ostatnich skwerów na osiedlach czy wzdłuż dróg na zielonych trawnikach i wycinanie drzew np. ul. Bema (trawniki). Czy jest to właściwy kierunek czy też całkowicie błędny przy takiej ilości samochodów w mieście? – pytali autorzy petycji.

Prezydent odpowiedział, że Miasto nie ma zamiaru budować nowych miejsc parkingowych kosztem zieleni miejskiej. Wyjaśnił, że w przypadku ul. Bema nie przewiduje wycinki zdrowych drzew, a w zakresie inwestycji planuje się 15 dodatkowych nasadzeń. Ponadto nowe miejsca postojowe, na ul. Bema i w całym mieście, mają na celu uregulowanie niebezpiecznych sytuacji, gdy samochody parkują w obrębie jezdni i chodnika.

Nie będzie nowych parkingów jednopoziomowych w centrum miasta

– Polityka miasta nie jest ukierunkowana na wprowadzanie wyłącznie udogodnień dla pojazdów kosztem ograniczenia ruchu pojazdów. Nie planuje się budowy nowych parkingów jednopoziomowych w centrum miast, jednakże rozważana jest budowa parkingów wielopoziomowych poza ścisłym centrum. Ponadto dąży się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta poprzez budowaną i projektowaną obwodnicę, co w konsekwencji ograniczy ruch pojazdów w centrum – pisze prezydent.

Dmuchawy do liści muszą zostać

W petycji apelowano o zaprzestanie używania przez Przedsiębiorstwo Komunalne dmuchaw do liści. – Prosimy także w związku z licznymi skargami mieszkańców o ograniczenie lub najlepiej całkowite zrezygnowanie z używania dmuchaw do liści przez PK. Ich używania zakazała np. Warszawa, Opole, Łódź i Kraków – argumentowano. Prezydent w odpowiedzi wyliczył zalety elektrycznych dmuchaw używanych w centrum, których silniki są cichsze niż silniki spalinowe oraz nie emitują spalin. – Używane są one w razie konieczności i w ograniczonym czasie – napisał prezydent, dodając, że w przypadku dmuchaw z silnikiem spalinowym, używanych poza centrum, praca jest dostosowana do przechodniów. Zauważył, że rezygnacja z nich oznacza wzrost kosztów.

Ograniczenie prędkości w  centrum

Prezydent wskazał, że propozycja wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h na ulicach Pracy i Ogrodowej była już omawiana na Posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy Staroście Raciborskim. Jak przypomina prezydent, nie znalazła ona akceptacji. Zadeklarował on jednak, że wniosek o ograniczenie prędkości do 40 km/h na ul. Opawskiej i do 30 km/h na innych ulicach w centrum miasta zostanie przedstawiony do omówienia na najbliższym posiedzeniu wspomnianej komisji.

Za duży ruch na Starowiejskiej

W odpowiedzi na uwagi mieszkańców prezydent wyjaśnił, że wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h na DK nr 45 – ul. Starowiejska (od ul. Głubczyckiej do ul. Opawskiej) oraz na drodze powiatowej – ul. Tadeusz Kościuszki jest w gestii zarządców tj. odpowiednio Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach i Zarządu Powiatu Raciborskiego. – Zwrócę się do ww. zarządców w celu rozważenia możliwości zmiany organizacji ruchu w proponowanym zakresie – zapewnił prezydent.

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące zbyt dużego ruchu na ul. Starowiejskiej prezydent poinformował, że ulica stanowiąca ciąg DK 45 jest drogą tranzytową prowadzącą ruch z centralnej części kraju do przejścia granicznego w Chałupkach. Jak napisał, biorąc pod uwagę średnie natężenie ruchu na drogach krajowych na terenie Polski, w Raciborzu jest ono poniżej średniej. – Jednakże widząc narastający problem i narastające niezadowolenie z zaistniałej sytuacji Miasto Racibórz podjęło działania zmierzające do ograniczenia ruchu tranzytowego przez miasto – czytamy. Dalej jako dowód prezydent przywołał przygotowaną dokumentację dla Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna oraz realizowane zadanie wschodniej obwodnicy.

Ograniczenia dla diesli

Autorzy petycji apelowali o rozeznanie, czy jest możliwe w przyszłości wprowadzenie graniczeń dla samochodów z silnikami diesla w Raciborzu. Prezydent poinformował, że obecnie brak umocowań prawnych do podjęcia tego typu działań. Dodał także, że pojazdy z silnikami diesla wytwarzają znacznie mniejsze ilości CO2 niż pojazdy z silnikami benzynowymi.

„Nie” dla betonowych chodników na Konopnickiej

– Prosimy, aby na ul. Konopnickiej nie robić nigdy betonowych chodników w miejscach trawiastych poboczy. Nie chcemy tu betonu zamiast istniejącej zieleni, gdyż chodnik na tej ulicy-deptaku jest zupełnie niepotrzebny – czytamy w petycji.

D. Polowy odpowiedział, że wnioski o utwardzenie nawierzchni składają sami mieszkańcy i są one związane głównie z potrzebą zapewnienia bezpiecznego dojścia do nieruchomości, także przez niepełnosprawnych.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kopernika z wjazdem od strony ul. Mariańskiej

Taka propozycja ma zostać przedstawiona do omówienia na najbliższym posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. D. Polowy przypomniał jednak, że taką zmianę poparło tylko 2 mieszkańców tej ulicy. – W związku z powyższym domniemywa się, że propozycja ta nie spotkała się z poparciem osób najbardziej zainteresowanych – dodaje.

Zmiana przeznaczenia drogi z polnej na drogę dla samochodów: ul. Wierzyńskiego, ul. Wiejska w Ocicach

W sprawie zmiany przeznaczenia drogi (ul. Wierzyńskiego), a konkretnie jej przedłużenia od końca zabudowy do drogi wojewódzkiej – ul. Głubczyckiej  – prezydent poinformował, że jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych. W ubiegłym roku wykonano modernizację części tej drogi, która polegała na wykonaniu nawierzchni w celu usprawniania dojazdu rolnikom do gruntów rolnych. W sprawie zmiany przeznaczenia ul. Wiejskiej jako drogi powiatowej władnym jest Zarząd Powiatu Raciborskiej – poinformował prezydent.

Zielona ściana na Bema

W kwestii przebudowy ul. Bemy i postawienia tam zielonej ściany prezydent odpowiedział, że została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę tej ulicy, która była szeroko konsultowana z mieszkańcami. – Przedstawione rozwiązania dotyczące zagospodarowania pasa drogowego uwzględniające uwagi mieszkańców zostały przez nich zaakceptowane – skwitował D. Polowy.

Nierówne traktowanie mieszkańców?

– Prosimy o rozważenie ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta np.ograniczenie prędkości i zamykanie ulic dla ruchu pojazdów szczególnie uliczek willowych z wyjątkiem dojazdu do posesji. Rozszerzanie darmowych parkingów nie jest dobrym pomysłem bo generuje wzmożony ruch samochodów. Proponujemy i prosimy o zamknięcie dla ruchu samochodów jako pierwszą ul.M.Konopnickiej (zielona spacerowa uliczka (deptak) przy samych działkach) z wyjątkiem dojazdu do posesji i działek aby zmniejszyć hałas, i zatrucie spalinami samochodów i z myślą, aby oddać tą ulicę dla spacerowiczów, którzy już od lat ją do tego wykorzystują. Mieszkańcy tej ulicy w październiku 2019 r. w bibliotece na ul.Kasprowicza prosili Pana Prezydenta Polowego zamknięcie dla ruchu pojazdów ul.Konopnickiej. Pan stwierdził, że tego nie zrobi. Trend zamykania ulic dla samochodów i oddawania ich pieszym i rowerzystom oraz zamienianie ich na tereny zielone, jest obecnie realizowany na całym świecie a zamknięte ulice zmienia się na zielone deptaki dla pieszych i rowerzystów i sadzi się tam drzewa, krzewy, sieje trawę czy łąki kwietne. Prosimy tylko o zamknięcie jednej zielonej uliczki w Raciborzu. Samochody w tych miastach dalej mają swoje miejsce, ale skończyły się czasy ich faworyzowania tak jak to ciągle niestety ma miejsce np. w Raciborzu budując coraz to nowe parkingi a zielone ulice przerabia się na betonowe. – czytamy w petycji.

Sprawa zamknięcia ruchu na ul. Konopnickiej była już omawiania na posiedzeniu powiatowej komisji i została zaopiniowana negatywnie. Prezydent ustosunkował się do pomysłu ograniczenia prędkości i zamknięcia ulic z wyjątkiem dojazdu do posesji i działek. – Ograniczenie korzystania z ulicy przez mieszkańców innych ulic w centrum miasta (z wyjątkiem dojazdu do posesji) nosi znamiona nierównego traktowania, a ponadto jest trudne do egzekwowania – napisał.

Naprawa torów kolejowych z Raciborza do Pietrowic

Został złożony wniosek o reaktywację tej linii w ramach programu Kolej+. Samorządy woj. śląskiego i opolskiego oraz gmin i powiatów, po terenie których przebiega ta linia podpisały porozumienie o wspólnych działaniach zmierzający do jej reaktywacji – poinformował prezydent.

Ekrany dźwiękochłonne

W petycji  zaapelowano o uzupełnienie w brakujących miejscach i podwyższenie ekranów dźwiękochłonnych na wysokości domków przy ul. Kamiennej Żwirowej. Prezydent odpowiedział, że nie otrzymał takich sygnałów od mieszkańców tych ulic, Przypomniał też, że zostały one wykonane tam, gdzie było to technicznie możliwe. Dodał, że zwiększenie ich wysokości nie spowoduje zmniejszenia hałasu, a „jedynie spowoduje nieuzasadniony wzrost kosztów”.

Nadzór nad firmą zajmującą się zielenią

– Równocześnie prosimy aby miasto zaczęło nadzorować firmy i zieleń miejską, które zajmują się drzewami, krzewami i popełniają od lat kardynalne błędy obcinając gałęzie drzew przy samych pniach drzew co prowadzi do ich gnicia w miejscu powstałych ran i do tzw.wżerów kominowych (ostatni przykład z lipami na placu Wolności gdzie obcięcie gałęzi przy samych pniach ok 15-20 lat temu doprowadziło do głębokich i wżerów kominowych do pni w miejscach cięć czyli ich gnicia i utraty drzew w bardzo krótkim czasie). Dla drzew najlepiej jest jak się je wcale nie tnie wtedy nie chorują i nie gniją w miejscach cięć bo się ich nie rani – pisali autorzy petycji.

D. Polowy zapewnił, że nadzór nad pracami związanymi z przycinką drzew czy krzewów jest prowadzony przez „pracowników merytorycznych tutejszego urzędu”. Jego zdaniem prace są w większości wykonywane zgodnie z zaleceniami, a odstępstwa stanowią jednostkowe przypadki i najczęściej wynikają z uzasadnionych przyczyn.

„Odbrukowanie” drzew

Mieszkańcy apelowali o „odbrukowanie drzew” na ul. Batorego, Ogrodowej czy Opawskiej. D. Polowy zapewnił o tym, że zostanie dokonany przegląd mis drzew przydrożnych oraz rozważone zostaną techniczne możliwości ich powiększenia. W kwestii kolejnych postulatów mieszkańców prezydent wyjaśnił, że nie ma możliwości przeprojektowania drugiego etapu obwodnicy drogi Racibórz-Pszczyna, a wszystkie standardy dotyczące rozprzestrzeniania się hałasu zostały zachowane. Natomiast sprawa stawiania znaków w pobliżu drzew ma zostać przekazana do wykonawcy.

Prezydent Dariusz Polowy Fot. UM Racibórz

Petycja mieszkańców (ponad 450 osób), która dotyczyła terenów zielonych, wycinki drzew, nadmiernego ruchu samochodów czy brak dialogu między mieszkańcami a władzami doczekała się powściągliwych odpowiedzi Polowego. – Postępująca urbanizacja miasta wymaga kompromisu między potrzebami mieszkańców a koniecznością zachowania ładu przestrzennego… – odpowiada na zarzut „Betonowego miasta”.

Czytaj ciąg dalszy: O braku dialogu i betonowym mieście. „Głos mieszkańców” (nie) został wysłuchany przez prezydenta Polowego.

/red./

- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. tak zaniedbanego Raciborza jak za prezydentury Jasia Fasoli nie było nigdy.facet powinien zobaczyć jak wyglądają inne zadbane miejscowości.wstyd przynosi miastu.

  2. Ten pan na Fotce ma bard, o nieprzyjemne spojrzenie, brrr… Nie podoba się krytyka? To wszystko jest jego zasługą, kłamał wyborcom i teraz już nikogo nie omomi fałszywymi uśmiechami do kamerki ;

  3. Ciekawe ile procent mieszkańców i osób mieszkających w pobliżu miasta popiera inicjatywy ograniczenia prędkości i ilości parkingów w centrum miasta.
    To miasto umiera, bo młodzi z niego wyjeżdają a tu jeszcze taka propozycja?
    Co do hałasu i nadmiernej prędkości to można się częściowo zgodzić, ale dziś miasto nic nie robi żeby ograniczyć wyścigi w godzinach wieczornych, za to chce karać kierowców przestrzegających obecne limity ograniczając im prędkość bardziej.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here