Świadectwo pracy za poprzedni okres zatrudnienia, a nowa umowa

świadectwo pracy

Na wniosek pracownika, obowiązkiem pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy.

Wydanie pracownikowi świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia zostało uregulowane w art. 97 kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, iż w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli w ciągu 7 dni nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy.

- reklama -

W przypadku, kiedy z obiektywnych przyczyn, wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie jest niemożliwe, to w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu pracodawca przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pomocą poczty albo doręcza je w inny sposób.

Świadectwo pracy odnosi się do okresu lub okresów zatrudnienia w których do tej pory nie zostało ono wydane.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here