Racibórz stawiany za przykład dla innych miast!

0
Racibórz stawiany jako przykład dla innych miast

W raporcie „Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D” jako przykład miasta posiadającego profesjonalny serwis internetowy dedykowany inwestorom.

Delegacja z Urzędu Miasta oraz PWSZ w Raciborzu wzięła udział w konferencji podsumowującej badania zlecone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zakresie atrakcyjności średnich miast dot. nowoczesnych usług biznesowych.

- reklama -

Poznaliśmy wyniki potencjału 35 miast średnich na konweniencji dotyczącej rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu. Na konferencji były prowadzone rozmowy z przedstawicielami samorządów, uczelni zawodowych i przedsiębiorstw lokalnych miast biorących udział w wydarzeniu. Poruszony został temat- jak wykorzystać atuty miast, które wykazało badanie dla danego miasta.

W projekcie brało udział 37 miejscowości liczące od 20 do 130 tys. mieszkańców w których znajdują się Państwowe Wyższe Szkoły zawodowe.

Motywem do przeprowadzenia takiego badania jest aktualny wzrost sektora usług biznesowych, które co raz częściej swoje siedziby lokalizują we średniej wielkości miastach.

Dewizą tego spotkania okazał się nacisk na działania wspólne – samorządów miast, uczelni oraz przedsiębiorstw z branży usług dla biznesu. Zostało ujęte również w wnioskach, że fundamentem jest również odpowiednie kształtowanie przyszłych kadr.

Szanse na rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych i potencjał inwestycyjny w badanych miastach średnich są zróżnicowane. Największe znaczenie dla rozwoju tego sektora ma kapitał ludzki. Jego dostępność i jakość w największym stopniu wpływa na potencjał inwestycyjny miast. Głównymi przewagami miast mogą być niższe koszty prowadzenia działalności oraz niższa rotacja kadry. Na rozwój branży w miastach średnich największy wpływ mogą mieć przedsiębiorstwa z obszaru IT. Ze względu na specyfikę działalności firmom IT łatwiej jest tworzyć niewielkie oddziały w miastach średnich i wykorzystać możliwości rozwoju biznesu w oparciu o lokalne zasoby kadrowe w badanych ośrodkach. Drugą grupą firm mogących znacząco wpłynąć na rynek pracy w wybranych miastach są̨ duże przedsiębiorstwa poszukujące oddziału satelickiego, w których mogą̨ ulokować obsługę̨ części swoich procesów. Szansę na taką funkcję mają przede wszystkim ośrodki charakteryzujące się dobrą dostępnością̨ transportową.

Racibórz został wyróżniony jako jedno z ośmiu miast pod względem instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Największą liczbę działań w ramach wsparcia miały Suwałki, zaraz za nimi znajdował się Racibórz.

publ.: EmZet
#przedsiebiorczyraciborz.pl

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here