O przyszłości żeglugi śródlądowej z raciborskim wątkiem

„Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły – szanse i wyzwania” to temat konferencji, która odbywała się w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Organizacja konferencji wpisuje się w cel priorytetowy województwa, jakim jest promocja potencjału głównych rzek województwa. W konferencji uczestniczył Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Szlak miałby biec od Raciborza, przez Rybnik do Oświęcimia.

„Powinniśmy rozmawiać o gospodarczym wykorzystaniu rzek i ich znaczeniu w kontekście promocyjnym i przyrodniczym. Województwo Śląskie wspiera działania, których celem jest aktywizacja żeglugi śródlądowej, to impuls rozwojowy i nowe szanse dla regionu. Kanał Śląski może stać się istotnym elementem integrującym południowe regiony Polski, co zwiększy atrakcyjność województwa i poprawi system transportowy” – mówił Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

- reklama -

W trakcie konferencji przedstawiono historię Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły, a przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej omówił postępy w przygotowaniu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Krakowskiej przedstawili ponadto uwarunkowania hydrologiczne i gospodarki wodnej dla funkcjonowania Kanału Śląskiego.

W drugiej części spotkania dyskutowano o Kanale Śląskim i Drodze Wodnej Górnej Wisły jako szansie rozwoju gospodarczego południowo-wschodniej Polski. Omówiono także hydrotechniczne uwarunkowania budowy i funkcjonowania obiektów wchodzących w ich skład. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego był jednym z organizatorów wydarzenia.

/źródło: śląskie.pl, oprac. eu/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here